Pravidla soutěží žáků základních a středních škol 

 

I.            Pořadatel a organizátor soutěží

 1. Pořadatelem soutěže žáků základních a středních škol jsou kraje zapojené do projektu Kraje pro bezpečný internet (Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Pardubický, Plzeňský, Hlavní město Praha, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský).
 2. Soutěž je jednou z částí projektu Kraje pro bezpečný internet doporučeného Radou Asociace krajů České republiky.
 3. On–line kvízy s tematikou internetové bezpečnosti, jsou k dispozici komukoli a to především jako nástroj prevence rizikového chování na internetu pro děti, rodiče, sociální pracovníky, policisty a seniory, ale i školy, které je mohou zařadit do svých učebních plánů. Jedná se o Soutěžní on-line kvíz a nadstavbový Soutěžní kvíz PLUS.

 

II.            Soutěžní on-line kvíz

 1. Této soutěže o věcné ceny se může zúčastnit pouze ten, kdo splní všechny následující podmínky
  • Správně odpoví na všech dvacet otázek Soutěžního on-line kvízu v kategorii odpovídající jeho věku. Pokud nezodpoví všechny otázky bez chyby, bude mu nabídnut další pokus. Počet pokusů je neomezený.
  • V době vyplnění Soutěžního on-line kvízu je žákem základní, speciální nebo střední školy.
  • V době vyplnění Soutěžního on-line kvízu studuje na území některého ze zapojených krajů.
  • Při registraci vyplní kontaktní e-mail, na který bude moci být odeslána zpráva o případné výhře. Pokud uvede e-mail neplatný, popř. vyplní-li emailovou adresu jiné osoby bez jejího svolení, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru.
 2. Při splnění všech výše uvedených podmínek bude soutěžící zařazen do losování o tři věcné v příslušném kraji. Losování proběhnou po skončení soutěží.
 3. V případě výhry bude účastník kontaktován na jím uvedenou emailovou adresu s žádostí o poskytnutí osobních údajů – jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, školy, které je žákem. Poskytnutím těchto osobních údajů dává soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

III.            Soutěžní kvíz PLUS

 1. Této nadstavbové soutěže o věcné ceny se může zúčastnit každý, kdo splní všechny podmínky dle článku II. odst. 1 a bude zařazen do slosování o věcné ceny v Soutěžním on-line kvízu dle článku II. odst. 2 těchto pravidel.
 2. Účastník bude odpovídat na deset otázek náhodně vygenerovaných ze zásobníku sta otázek.
 3. Pokud zodpoví všechny otázky bez chyby, bude zařazen do výsledkové listiny v pořadí dle dosaženého času, který k tomu potřeboval. Pokud nezodpoví všechny otázky bez chyby, bude mu nabídnut další pokus s jinými náhodně vygenerovanými otázkami. Počet pokusů je u každého účastníka omezený na celkový počet deset.
 4. Pět nejrychlejších řešitelů postoupí v každém ze zúčastněných krajů do finále, ve kterých se rozhodne o konečném pořadí a zisku pěti věcných cen.

 

IV.            Termíny soutěží

 1. Soutěže budou probíhat v období od 15. května 2017 do 31. října 2017.
 2. Finálová kola Soutěžního kvízu PLUS se uskuteční samostatně v jednotlivých krajích.

 

V.            Závěrečná ustanovení

 1. Účast v soutěžích je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejich pravidly.
 2. Tato pravidla platí pro všechny soutěžící.
 3. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěží soutěžícím.
 4. Účastí v soutěžích nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.
 5. Věcnou cenu v těchto soutěžích nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.
 6. Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy oproti uvedené adrese v registraci, nebo v případě nesprávného uvedení emailové adresy.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěže prodloužit a upravit podmínky soutěží.
Pravidla hodnocení škol pro kraje:

Kritérium hodnocení škol v Plzeňském kraji

Kritérium hodnocení škol v Moravskoslezském kraji

Kritérium hodnocení škol ve Středočeském kraji

Kritérium hodnocení škol v Kraji Vysočina

Kritérium hodnocení školv v Královehradeckém kraji

 

Naposledy změněno: Pondělí, 4. září 2017, 09.15