Pravidla soutěží žáků základních a středních škol


I. Pořadatel a organizátor soutěží

1. Pořadatelem a organizátorem soutěže žáků základních a středních škol jsou kraje zapojené do projektu Kraje pro bezpečný internet (Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Pardubický, Plzeňský, Hlavní město Praha, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský).
2. Soutěž je jednou z částí projektu Kraje pro bezpečný internet doporučeného Radou Asociace krajů České republiky.
3. On–line kvízy s tematikou internetové bezpečnosti jsou na webových stránkách www.kpbi.cz k dispozici komukoli a to především jako nástroj prevence rizikového chování na internetu pro děti, rodiče, sociální pracovníky, policisty a seniory, ale i školy, které je mohou zařadit do svých učebních plánů. Jedná se o Soutěžní on-line kvíz a nadstavbový Soutěžní kvíz PLUS.
4. Součástí on-line kvízů pro žáky základních a středních škol jsou soutěže o věcné ceny.


II. Soutěžní on-line kvíz

1. Soutěže se může zúčastnit pouze ten, kdo splní všechny následující podmínky
a) Řádně se zaregistruje se na stránkách www.kpbi.cz.
b) Správně odpoví na všech dvacet otázek Soutěžního on-line kvízu v kategorii odpovídající jeho věku. Pokud nezodpoví všechny otázky bez chyby, bude mu nabídnut další pokus. Počet pokusů je neomezený.
c) V době vyplnění Soutěžního on-line kvízu je žákem základní, speciální nebo střední školy na území některého z krajů zapojených do projektu.
d) V případě soutěžícího, který je mladší než 16 let, potvrdí jeho zákonný zástupce do dvou dnů elektronicky souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího.
2. Při splnění všech výše uvedených podmínek je soutěžící zařazen do losování o věcné ceny.
3. Soutěžící mohou v soutěžním kvízu soutěžit ve 3 věkových kategoriích: a. 1. stupeň základních škol b. 2. stupeň základních škol a odpovídající stupeň víceletých gymnázií c. Střední školy
4. Do losování je každý soutěžící zařazen pouze jednou.
5. Zaregistruje-li se soutěžící více než jednou použitím více e-mailů, popř. vyplní-li e-mailovou adresu jiné osoby bez jejího svolení, je ze soutěže vyloučen.
6. Každý měsíc bude vylosován jeden výherce věcných cen.
7. Po ukončení soutěží bude v každém zapojeném kraji vylosováno šest výherců věcných cen.


III. Soutěžní kvíz PLUS

1. Této nadstavbové soutěže o věcné ceny se může zúčastnit každý, kdo splní všechny podmínky dle článku II. odst. 1 a je zařazen do slosování o věcné ceny v Soutěžním on-line kvízu dle článku II. odst. 2 těchto pravidel.
2. Účastník odpovídá na deset otázek náhodně vygenerovaných ze zásobníku sta otázek.
3. Pokud zodpoví všechny otázky bez chyby, je zařazen do výsledkové listiny v pořadí dle dosaženého času, který k tomu potřeboval. Počet pokusů je u každého účastníka omezený na celkový počet tři.
4. Zaregistruje-li se soutěžící více než jednou použitím více e-mailů popř. vyplní-li e-mailovou adresu jiné osoby bez jejího svolení je ze soutěže vyloučen.
5. Patnáct nejrychlejších řešitelů postoupí v každém zapojeném kraji po ukončení soutěží do finále, ve kterém se rozhodne o konečném pořadí a zisku pěti věcných cen.


 IV. Termíny soutěží a předání cen a darů

1. Soutěže probíhají od 2. října 2023 do 29. února 2024.
2. Finálová kola Soutěžního kvízu PLUS se uskuteční dle možností jednotlivých zapojených krajů.


 V. Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla platí pro všechny soutěžící.
2. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
3. V případě výhry bude účastník kontaktován na jím uvedenou emailovou adresu.
4. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení dalších pravidel soutěže soutěžícím.
5. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.
6. Věcnou cenu v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.
7. Realizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy oproti uvedené adrese v registraci nebo v případě nesprávného uvedení emailové adresy.
8. Realizátor si vyhrazuje právo soutěž prodloužit a upravit podmínky soutěže.


Kritérium hodnocení soutěže škol v Plzeňském kraji

Kritérium hodnocení soutěže škol v Karlovarském kraji

Kritérium hodnocení soutěže škol v Jihomoravském kraji

Kritérium hodnocení soutěže škol v Královéhradeckém kraji

Kritérium hodnocení soutěže škol v Moravskoslezském kraji

Kritérium hodnocení soutěže škol ve Středočeském kraji

Kritérium hodnocení soutěže škol v Kraji Vysočina

Naposledy změněno: Čtvrtek, 14. prosinec 2023, 10.46