Kritérium hodnocení soutěže škol v Plzeňském kraji


I. Všeobecná ustanovení

1. Soutěž o finanční dar je určena výhradně pro základní, speciální a střední školy, které působí na území Plzeňského kraje.
2. Tím, že účastník Soutěžního on-line kvízu splní všechny podmínky uvedené v čl. II odst. 1 Pravidel soutěží žáků základních a středních škol a uvede školu, kterou navštěvuje, je tato škola automaticky zařazena do soutěže o finanční dar od Plzeňského kraje.

II. Kategorie

1. Školy, které jsou do soutěže zařazeny, jsou pro potřeby jejich hodnocení v rámci soutěže rozděleny do 4 kategorií
a) základní školy do 200 žáků,
b) základní školy 201 a více žáků,
c) střední školy do 500 žáků,
d) střední školy 501 a více žáků.
2. Každá z kategorií je hodnocena samostatně za využití hodnotícího kritéria uvedeného níže.


III. Hodnotící kritérium a finanční dary

1. Každá škola, která je zařazená soutěže o finanční dar, je posuzována podle kritéria počtu žáků školy zapojených do Soutěžního on-line kvízu. V tomto kritériu je každá škola hodnocena koeficientem, který vznikne jako výsledek následujícího vzorce: počet žáků školy zapojených do Soutěžního on-line kvízu / celkový počet žáků školy.
 2. Základní podmínkou získání finančního daru je dosažení koeficientu 0,2 nebo vyššího (minimálně 20 % účast žáků). Finanční dar ve výši 20 000 Kč od Plzeňského kraje získá v každé ze čtyř vyhlášených kategorií škola s nejvyšším dosaženým koeficientem. Pokud by její koeficient byl nižší než 0,2, přechází dar na další školu v pořadí z ostatních kategorií. Při rovnosti koeficientů rozhoduje o konečném pořadí los. Toto losování proběhne v rámci losování výherců věcných cen dle ustanovení čl. II odst. 2 Pravidel soutěží žáků základních a středních škol. Finanční dar je určený na pořízení vybavení (hardware i software) souvisejícího se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci v prostředí internetu a bude zástupcům vítězných škol předán na slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.
Naposledy změněno: Pondělí, 11. září 2023, 10.03