Kritérium hodnocení škol v Moravskoslezském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internetI.            Všeobecná ustanovení

  1. Soutěž je určena výhradně pro základní a střední školy (včetně učilišť a odborných učilišť; bez studenů VOŠ) a konzervatoře, které působí na území Moravskoslezského kraje.
  2. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny školy dle odstavce 1., jejichž min. 1 žák/student splní všechny podmínky soutěžního on-line Kvízu uvedené v čl. II odst. 1 Pravidel soutěží žáků a studentů základních a středních a vyšších škol denního studia a současně uvede školu v Moravskoslezském kraji, ve které se vzdělává.II.    Kategorie

  1. Je hodnocena pouze jedna kategorie – všechny školy, za něž soutěží žáci.III.    Hodnotící kritérium a finanční dary

  1. Každá škola, která je zařazená do soutěže, je posuzována podle kritéria počtu úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line „Kvízu“. V tomto kritériu je každá škola hodnocena koeficientem, který vznikne jako výsledek následujícího vzorce: počet úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line Kvízu / celkový počet žáků školy. Při rovnosti koeficientů rozhodne o konečném pořadí los.
  2. Věcný dar ve výši 15.000 Kč, 10.000 Kč a 5.000 Kč od Moravskoslezského kraje získají tři školy s nejvyšším dosaženým koeficientem. Věcným darem budou Poukázky na nákup vybavení (hardware i software) souvisejícího se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci v prostředí internetu a bude zástupcům vyhodnocených škol předán na slavnostním předání věcných darů v průběhu měsíce dubna v prostorách Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava.IV.    Závěrečná ustanovení

  1. Kritéria hodnocení škol jsou platná od 15. 9. 2020 do 31. 3. 2021.

  

Zpět na Pravidla soutěží žáků základních a středních škol

Naposledy změněno: Čtvrtek, 28. leden 2021, 15.29