Kritérium hodnocení škol v Moravskoslezském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internetI. Všeobecná ustanovení

1. Soutěž je určena výhradně pro základní a střední školy (bez studenů VOŠ) a konzervatoře, které působí na území Moravskoslezského kraje.
2. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny školy dle odstavce 1., jejichž min. 1 žák splní všechny podmínky soutěžního on-line Kvízu uvedené v čl. II odst. 1 Pravidel soutěží žáků základních a středních škol denního studia a současně uvede školu v Moravskoslezském kraji, ve které se vzdělává.


 II. Kategorie

1. Je hodnocena pouze jedna kategorie – všechny školy, za něž soutěží žáci.


 III. Hodnotící kritérium a ceny soutěžícím

1. Každá škola, která je zařazená do soutěže, je posuzována podle kritéria počtu úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line „Kvízu“. V tomto kritériu je každá škola hodnocena koeficientem, který vznikne jako výsledek následujícího vzorce: počet úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line Kvízu / celkový počet žáků školy. Při rovnosti koeficientů rozhodne o konečném pořadí los.
2. Věcný dar ve výši 15.000 Kč, 10.000 Kč a 5.000 Kč od Moravskoslezského kraje získají tři školy s nejvyšším dosaženým koeficientem. Věcným darem budou Poukázky na nákup vybavení (hardware i software) souvisejícího se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci v prostředí internetu a bude zástupcům vyhodnocených škol předán na slavnostním předání věcných darů.


 IV. Závěrečná ustanovení

1. Kritéria hodnocení škol jsou platná od 3. 10. 2022 do 28. 2. 2023.Zpět na Pravidla soutěží žáků základních a středních škol


Naposledy změněno: Středa, 2. listopad 2022, 08.38