Kritérium hodnocení škol v Moravskoslezském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu


 Kraje pro bezpečný internet I. Všeobecná ustanovení

1. Soutěž je určena výhradně pro základní a střední školy (bez studenů VOŠ) a konzervatoře, které působí na území Moravskoslezského kraje.
2. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny školy dle odstavce 1., jejichž min. 1 žák splní všechny podmínky soutěžního on-line Kvízu uvedené v čl. II odst. 1 Pravidel soutěží žáků základních a středních škol denního studia a současně uvede školu v Moravskoslezském kraji, ve které se vzdělává.


II. Kategorie

1. Je hodnocena pouze jedna kategorie – souhrnně dle čl. I.


III. Hodnotící kritérium a ceny soutěžícím

1. Každá škola, která je zařazená do soutěže, je posuzována podle kritéria počtu úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line „Kvízu“. V tomto kritériu je každá škola hodnocena koeficientem, který vznikne jako výsledek následujícího vzorce: počet úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line Kvízu / celkový počet žáků školy. Při rovnosti koeficientů rozhodne o konečném pořadí los.

2. Moravskoslezský kraj daruje třem školám s nejvyšším dosaženým koeficientem peněžní poukázky na nákup vybavení (hardware i software) souvisejícího se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci v prostředí internetu, ve výši 15.000 Kč, 10.000 Kč a 5.000 Kč.

3. Poukázky budou zástupcům vyhodnocených škol předán na slavnostním vyhodnocení projektu, které proběhne na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.


IV. Závěrečná ustanovení

Kritéria hodnocení škol jsou platná od 2. 10. 2023 do 29. 2. 2024.

Naposledy změněno: Středa, 25. říjen 2023, 11.09