Kritérium hodnocení škol v Plzeňském kraji


I.   Všeobecná ustanovení

 1. Soutěž o finanční dar je určena výhradně pro základní, speciální a střední školy, které působí na území Plzeňského kraje.
 2. Tím, že účastník Soutěžního on-line kvízu splní všechny podmínky uvedené v čl. II odst. 1 Pravidel soutěží žáků základních a středních škol projektu Kraje pro bezpečný internet – on-line kvízy V. a uvede školu, kterou navštěvuje, je tato škola automaticky zařazena do soutěže o finanční dar od Plzeňského kraje.


II.   Kategorie

 1. Školy, které jsou do soutěže zařazeny, jsou pro potřeby jejich hodnocení v rámci soutěže rozděleny do 4 kategorií
  a)    základní školy do 100 žáků,
  b)    základní školy od 101 do 299 žáků,
  c)    základní školy 300 a více žáků,
  d)    střední školy.
 2. Každá z kategorií je hodnocena samostatně za využití hodnotícího kritéria uvedeného níže.


III.   Hodnotící kritérium a finanční dary

 1. Každá škola, která je zařazená soutěže o finanční dar, je posuzována podle kritéria počtu žáků školy zapojených do Soutěžního on-line kvízu. V tomto kritériu je každá škola hodnocena koeficientem, který vznikne jako výsledek následujícího vzorce: počet žáků školy zapojených do Soutěžního on-line kvízu / celkový počet žáků školy.
 2. Finanční dar ve výši 20.000 Kč od Plzeňského kraje získá v každé ze čtyř vyhlášených kategorií škola s nejvyšším dosaženým koeficientem. Při rovnosti koeficientů rozhodne o konečném pořadí los. Toto losování proběhne v rámci losování výherců věcných cen dle ustanovení čl. II odst. 2 Pravidel soutěží žáků základních a středních škol. Finanční dar bude určený na pořízení vybavení (hardware i software) souvisejícího se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci v prostředí internetu a bude zástupcům vítězných škol předán na slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.

Zpět na Pravidla soutěží žáků základních a středních škol

 

 

Naposledy změněno: Pondělí, 14. květen 2018, 14.41