Pravidla soutěže základních a středních škol v Jihomoravském kraji v rámci soutěžního kvízu projektu Kraje pro bezpečný internet


I. Všeobecná ustanovení

1. Soutěž je určena výhradně pro základní a střední školy, které působí na území Jihomoravského kraje.
2. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny školy dle odstavce 1., jejichž min. 1 žák/student splní všechny podmínky soutěžního on-line Kvízu uvedené v čl. II odst. 1 Pravidel soutěží žáků základních a středních škol denního studia a současně při registraci uvede školu v Jihomoravském kraji, ve které se vzdělává.

II. Kategorie

1. Školy, které jsou do soutěže zařazeny, jsou pro potřeby hodnocení rozděleny do dvou kategorií:
a. základní školy
b. střední školy (vč. gymnázií)
2. Každá z kategorií je hodnocena samostatně za využití hodnotícího kritéria uvedeného v čl. III. těchto pravidel.

III. Hodnotící kritérium a ceny vítězům

1. Každá škola, která je zařazená do soutěže, je posuzována podle kritéria počtu úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line kvízu. V tomto kritériu je každá škola hodnocena procentem zapojených žáků/studentů, které se určí následujícím vzorcem: počet úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line kvízu / celkový počet žáků(studentů)školy (k 30.9. příslušného školního roku) vynásobené 100. Vítězná škola je škola s nejvyšším procentem zapojených žáků/studentů. Při rovnosti koeficientů rozhodne o konečném pořadí losování, které proběhne za přítomnosti minimálně 2 osob z KrÚ JMK.

2. Jihomoravský kraj poskytne vítězné základní škole a vítězné střední škole věcný dar dle výběru školy, v hodnotě do 10 000 Kč, týkající se vybavení (HW i SW), či pomůcek souvisejících se zajištěním nebo zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci ve škole v prostředí internetu, popř. při výuce informatiky. Tyto ceny budou vítězným školám předány při slavnostním vyhlášení výsledků a předávání cen žákům/ studentům aktuálního ročníku soutěžních kvízů na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tyto pravidla jsou platné pro školní rok 2023/2024.
2. Tyto pravidla schválila pracovní skupina projektu Zdravý kraj a MA21 dne 26.09.2022
Naposledy změněno: Úterý, 3. říjen 2023, 08.10