Kritérium hodnocení škol v Karlovarském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet 


 I. Všeobecná ustanovení 

1. Soutěž je určena výhradně pro základní a střední školy, které působí na území Karlovarského kraje. 

2. Škola je automaticky zařazena do soutěže tím, že účastník soutěžního on-line kvízu projektu Kraje pro bezpečný internet splní všechny podmínky uvedené v čl. II odst. 1 Pravidel soutěží žáků základních a středních škol (viz. KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET: PRAVIDLA SOUTĚŽE (ecrime.cz)) a uvede základní nebo střední školu v Karlovarském kraji, ve které se vzdělává. 


 II. Kategorie 

1. Školy, které jsou do soutěže zařazeny, jsou pro potřeby hodnocení rozděleny do dvou kategorií:

a) základní školy 

b) střední školy 

2. Každá z kategorií je hodnocena samostatně za využití hodnotícího kritéria uvedeného níže. 


 III. Hodnotící kritérium a ceny vítězům 

1. Každá škola, která je zařazená do soutěže, je posuzována podle kritéria počtu úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line kvízu. V tomto kritériu je každá škola hodnocena koeficientem, který vznikne jako výsledek následujícího vzorce: počet úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line kvízu / celkový počet žáků (studentů) školy. Vítězná škola je škola s nejvyšším dosaženým koeficientem. Při rovnosti koeficientů rozhodne o konečném pořadí los. 

 2. Karlovarský kraj věnuje vítězné základní škole a vítězné střední škole Poukázku na nákup vybavení (hardware i software), či pomůcek souvisejících se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci ve škole v prostředí internetu ve výši 15 000 Kč. Tyto poukázky budou vítězným školám předány při slavnostním vyhlášení výsledků a předávání cen žákům a studentům letošního ročníku soutěžního on-line kvízu na Krajském úřadě Karlovarského kraje. 


 IV. Závěrečná ustanovení 

1. Kritérium hodnocení škol je platné od 20. 9. 2021 do 28. 2. 2022.
Zpět na Pravidla soutěží žáků základních a středních škol


Naposledy změněno: Pátek, 24. září 2021, 08.31