Kritérium hodnocení škol v Karlovarském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet


I. Všeobecná ustanovení

1. Soutěž je určena výhradně pro základní (včetně speciálních) a střední školy (včetně učilišť a odborných učilišť), které působí na území Karlovarského kraje.
2. Škola je automaticky zařazena do soutěže tím, že účastník soutěžního on-line kvízu projektu Kraje pro bezpečný internet splní všechny podmínky uvedené v čl. II odst. 1 Pravidel soutěží žáků základních a středních škol (viz. https://elearning.ecrime.cz/mod/page/view.php?id=51) a uvede školu, ve které se vzdělává.

II. Kategorie

1. Školy, které jsou do soutěže zařazeny, jsou pro potřeby hodnocení rozděleny do dvou kategorií:
a) základní školy
b) střední školy (včetně víceletých gymnázií) 
2. Každá z kategorií je hodnocena samostatně za využití hodnotícího kritéria uvedeného níže.


III. Hodnotící kritérium a poskytnutí daru

1. Každá škola, která je zařazena do soutěže, je posuzována podle kritéria počtu úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line kvízu. V tomto kritériu je každá škola hodnocena koeficientem, který vznikne jako výsledek následujícího vzorce: počet úspěšných řešitelů zapojených do soutěžního on-line kvízu/celkový počet žáků (studentů) školy. Vítězná škola je škola s nejvyšším dosaženým koeficientem. Při rovnosti koeficientů rozhodne o konečném pořadí los. 
2. Karlovarský kraj daruje vítězné základní škole a vítězné střední škole dar ve formě Poukázky na nákup vybavení (hardware i software), či pomůcek souvisejících se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci ve škole v prostředí internetu ve výši 15 000 Kč.
Tyto poukázky budou vítězným školám předány při slavnostním vyhlášení výsledků a předávání cen žákům a studentům letošního ročníku soutěžního on-line kvízu na Krajském úřadě Karlovarského kraje.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dary budou vítězným školám poskytnuty v případě schválení v Radě Karlovarského kraje. 2. Kritérium hodnocení škol je platné od
2. 10. 2023 do 29. 2. 2024.
Naposledy změněno: Středa, 20. září 2023, 09.06