Pravidla Soutěžní kvíz KPBI – soutěž škol



I. Všeobecná ustanovení

1. Soutěž o finanční dar je určena výhradně pro základní, speciální a střední školy (včetně učilišť a odborných učilišť), které působí na území Kraje Vysočina.
2. Tím, že účastník Soutěžního kvízu uvede školu, kterou navštěvuje, je tato škola automaticky zařazena do soutěže o finanční dar od Kraje Vysočina.
3. Soutěž škol bude ukončena 29. února 2024. Vyhlášení výsledků proběhne v květnu 2024.


II. Kategorie

1. Školy, které jsou do soutěže zařazeny, jsou pro potřeby hodnocení rozděleny do dvou kategorií:
a) základní školy
b) střední školy (včetně víceletých gymnázií)
2. Každá z kategorií je hodnocena samostatně za využití hodnotícího kritéria uvedeného níže.


III. Hodnotící kritérium a finanční dary

1. Každá škola, která je zařazená do soutěže o finanční dar, je posuzována podle kritéria počtu žáků školy zapojených do Soutěžního kvízu. V tomto kritériu je každá škola hodnocena koeficientem, který vznikne jako výsledek následujícího vzorce: počet žáků školy zapojených do Soutěžního kvízu / celkový počet žáků školy. Při rovnosti koeficientů rozhodne o konečném pořadí los.
2. Finanční dar ve výši 12.500 Kč od Kraje Vysočina získá vítězná základní škola a vítězná střední škola s nejvyšším dosaženým koeficientem. Finanční dar bude určený na pořízení vybavení (hardware i software) souvisejícího se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci v prostředí internetu a bude zástupcům vyhodnocených škol předán na slavnostním předání věcných cen a finančních darů.
Naposledy změněno: Středa, 25. říjen 2023, 11.13