Pravidla Soutěžní kvíz KPBI – soutěž škol


I. Všeobecná ustanovení

1. Soutěž o finanční dar je určena výhradně pro základní, speciální a střední školy (včetně učilišť a odborných učilišť), které působí na území Kraje Vysočina.

2. Tím, že účastník Soutěžního kvízu uvede školu, kterou navštěvuje, je tato škola automaticky zařazena do soutěže o finanční dar od Kraje Vysočina.

3. Soutěž škol bude ukončena 28. února 2022. Vyhlášení výsledků proběhne v květnu 2022.

 

II. Kategorie

1. Je hodnocena pouze jedna kategorie – všechny školy, za něž soutěží žáci.

 

III. Hodnotící kritérium a finanční dary

1. Každá škola, která je zařazená do soutěže o finanční dar, je posuzována podle kritéria počtu žáků školy zapojených do Soutěžního kvízu. V tomto kritériu je každá škola hodnocena koeficientem, který vznikne jako výsledek následujícího vzorce: počet žáků školy zapojených do Soutěžního kvízu / celkový počet žáků školy. Při rovnosti koeficientů rozhodne o konečném pořadí los.

2. Finanční dar ve výši 20.000 Kč od Kraje Vysočina získá škola s nejvyšším dosaženým koeficientem. Finanční dar bude určený na pořízení vybavení (hardware i software) souvisejícího se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci v prostředí internetu a bude zástupcům vyhodnocených škol předán v na slavnostním předání věcných cen a finančních darů.
Zpět na Pravidla soutěží žáků základních a středních škol


Naposledy změněno: Pátek, 24. září 2021, 08.31