Pravidla soutěží žáků základních a středních škol  


I.           
Pořadatel a organizátor soutěží

 1. Pořadatelem soutěže žáků základních a středních škol jsou kraje zapojené do projektu Kraje pro bezpečný internet (Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Pardubický, Plzeňský, Hlavní město Praha, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský).

 2. Soutěž je jednou z částí projektu Kraje pro bezpečný internet doporučeného Radou Asociace krajů České republiky.

 3. On–line kvízy s tematikou internetové bezpečnosti, jsou k dispozici komukoli a to především jako nástroj prevence rizikového chování na internetu pro děti, rodiče, sociální pracovníky, policisty a seniory, ale i školy, které je mohou zařadit do svých učebních plánů. Jedná se o Soutěžní on-line kvíz a nadstavbový Soutěžní kvíz PLUS.

II.            Soutěžní on-line kvíz

 1. Této soutěže o věcné ceny se může zúčastnit pouze ten, kdo splní všechny následující podmínky

  • Správně odpoví na všech dvacet otázek Soutěžního on-line kvízu v kategorii odpovídající jeho věku. Pokud nezodpoví všechny otázky bez chyby, bude mu nabídnut další pokus se stejnými otázkami v jiném náhodně vygenerovaném pořadí. Počet pokusů je neomezený.

  • V době vyplnění Soutěžního on-line kvízu je žákem základní, speciální nebo střední školy (včetně učilišť a odborných učilišť).

  • V době vyplnění Soutěžního on-line kvízu studuje na území některého ze zapojených krajů a tuto skutečnost bude ochoten doložit platnými dokumenty (školní průkazka, vysvědčení). V případě nedoložení bude soutěžící ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru.

  • Při registraci vyplní kontaktní e-mail, na který bude moci být odeslána zpráva o případné výhře. Pokud uvede e-mail neplatný, popř. vyplní-li emailovou adresu jiné osoby bez jejího svolení, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru.

  • Soutěžního kvízu se mohou zúčastnit i děti mladší 8 let, ale kvíz pro ně není primárně určen (s ohledem na formu kvízu). 

 2. Při splnění všech výše uvedených podmínek bude soutěžící zařazen do losování o tři věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o. v příslušném kraji. Losování proběhnou po skončení soutěží.

 3. V případě výhry bude účastník kontaktován na jím uvedenou emailovou adresu s žádostí o poskytnutí osobních údajů – jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, školy, které je žákem. Poskytnutím těchto osobních údajů dává soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  Osobní údaje bude muset soutěžící před převzetím věcné výhry prokázat předložením některého z výše uvedených platných dokumentů.

III.            Soutěžní kvíz PLUS

 1. Této nadstavbové soutěže o věcné ceny se může zúčastnit každý, kdo splní všechny podmínky dle článku II. odst. 1 a bude zařazen do slosování o věcné ceny v Soutěžním on-line kvízu dle článku II. odst. 2 těchto pravidel.

 2. Účastník bude odpovídat na deset otázek náhodně vygenerovaných ze zásobníku sta otázek.

 3. Pokud zodpoví všechny otázky bez chyby, bude zařazen do výsledkové listiny v pořadí dle dosaženého času, který k tomu potřeboval. Pokud nezodpoví všechny otázky bez chyby, bude mu nabídnut další pokus s jinými náhodně vygenerovanými otázkami. Počet pokusů je u každého účastníka omezený na celkový počet deset.

 4. Pět nejrychlejších řešitelů postoupí v každém ze zúčastněných krajů do finále, ve kterých se rozhodne o konečném pořadí a zisku pěti věcných cen. Finalisté budou současně odpovídat ve čtyřech kolech na jednu, vždy náhodně vygenerovanou společnou otázku. V každém kole prohraje ten finalista, který zvolí špatnou odpověď v nejdelším čase. Nebude-li žádná odpověď špatná, prohraje ten, kdo zvolí správnou odpověď v nejdelším čase. V případě, že by byli v některém kole dva finalisté se stejným nejhorším výsledkem, kolo se bude opakovat.

 5. Všichni finalisté v každém ze zúčastněných krajů získají ceny věnované příslušným krajem a organizátorem soutěže.

IV.            Termíny soutěží a předání cen a darů

 1. Soutěže budou probíhat v období od 1. května 2016 do 31. října 2016.

 2. Finálová kola Soutěžního kvízu PLUS se uskuteční v jednotlivých krajích ve dny slavnostních předání věcných cen.

 3. Slavnostní předání věcných cen se uskuteční v průběhu měsíce prosince. Pokud si výherci nebudou moci ze závažných důvodů cenu osobně převzít, bude jim cena uschována po dobu dvou měsíců.

V.            Závěrečná ustanovení

 1. Účast v soutěžích je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejich pravidly.

 2. Tato pravidla platí pro všechny soutěžící.

 3. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěží soutěžícím.

 4. Účastí v soutěžích nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

 5. Věcnou cenu v těchto soutěžích nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

 6. Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy oproti uvedené adrese v registraci, nebo v případě nesprávného uvedení emailové adresy.

 7. Pořadatel soutěže se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebude poskytovat třetím stranám.

 8. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěže prodloužit a upravit podmínky soutěží.
Pravidla hodnocení škol pro kraje:

Kritérium hodnocení škol v Plzeňském kraji

Kritérium hodnocení škol v Královehradeckém kraji

Kritérium hodnocení škol v Jihomoravském kraji

 Kritérium hodnocení škol ve Středočeském kraji

 Kritérium hodnocení škol v hl. městě Praha

Kritérium hodnocení škol v Moravskoslezském kraji

Kritérium hodnocení škol v Kraji Vysočina

(Detailní informace budou zveřejněny po schválení pravidel radou kraje)

 

Naposledy změněno: Čtvrtek, 1. září 2016, 19.59